nó rất có ích với mình, thanks bạn nhiều nhé Thông tin
Đọc người từng trải - Tin tức Làm Đẹp
http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?docid=0...oitungtrai.com